Full Members

KURIMU

RINGO

KYUURI

MIZU

RAICHI

REMON

MACCHA

KOKONATSU

ANZU

KUKKII

MANJUU

CHIKUWA

ATKIDS

Shinamon

NASHI

Biwa

Cherii

Mirin

Monaka

Yuzu

OG MEMBERS

Momo

Youshu

Painappuru

Suika

Harumaki

Kyandii

Ume

Mikan

Gekikara

Mochi

Youkan